Rabu, 12 Januari 2011

Iftitah

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan terbaik Dzat Yang Menguasai Akhirat dan Dunia, Yang membangunkan hati-hati yang tertidur, Yang menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, dan Yang tetap menganugerahi kehidupan kepada sekalian makhluk-Nya. Salam keselamatan dan sanjungan penghormatan semoga senantiasa terlimpah untuk Junjungan Mulia Rasulullah Muhammad SAW.
Syukur ke hadirat Ilahy Rabbi, STID Al-Biruni dapat hadir untuk kali pertama meramaikan khazanah dunia pendidikan lewat blog ini. Blog ini memang masih sangat sederhana, yang tentu saja menuntut perbaikan dan penambahan materi dan desain di masa yang akan datang.
Semoga kebersamaan kita mengekalkan limpahan hidayah yang selama ini menghiasi kehidupan kita. Terima kasih atas kunjungan anda di blog ini.
Selamat Bergabung!